Katica: Borimo se protiv kriminala, ponosan sam na pripadnike MUP-a KS, sarađujemo sa FBI-em

9
Radiosarajevo.ba
Katica:  Borimo se protiv kriminala, ponosan sam na pripadnike MUP-a KS, sarađujemo sa FBI-em
Foto: Privatni album / Admir Katica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) posljednjih dana bili su u fokusu ovdašnje javnosti. Serija zapaženih policijskih akcija u kojima su hapšene utjecajne osobe poput aktuelnih i bivših načelnika, gradonačelnika, sada bivših i još uvijek akturelnih ambasadora, ali i drugih osoba, privlače pažnju građana i medija.

Tim povodom za portal Radiosarajevo.ba govori Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.  

Osim o posljednjim akcijama, ministar Katica govori i i  drugim aktuelnim temama: helikopterskoj jedinici, materijalno-tehničkom statusu policajaca, novoj zgradi MUP-a KS, saradnji sa novim komesarom, te dogovara na određene prigovore na način prijema novih policijskih i drugih kadrova u MUP KS. 

Sve popularniji trend u BiH: Koliko u Sarajevu košta 'stan na dan'?

Sve popularniji trend u BiH: Koliko u Sarajevu košta 'stan na dan'?

Podržavam sve aktivnosti

Radiosarajevo.ba: Ministre Katica, proteklih dana svjedočimo većem broju policijskih akcija u Sarajevu, kako vidite navedene aktivnosti u kojima učestvuju i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), te kakve reakcija građana stižu do Vas?

Katica: Policijske akcije na koje se referišete su samo dio redovnih policijskih aktivnosti. U interes javnosti dolaze zbog samih lica koja se u ovom slučaju pojavljuju, ali mogu vam reći da Uprava policije stalno provodi akcije u borbi protiv različitih oblika kriminala, pa i organizovanog kriminala.

Ponosan sam na činjenicu da Uprava policije MUP-a KS predstavlja snažnog partnera, prvenstveno Tužilaštva BiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, ali i međunarodnih policijskih organizacija poput Europola, Interpola i FBI-a.

Apsolutno podržavam sve aktivnosti u borbi protiv kriminala na području čitave Bosne i Hercegovine, a također mi je drago što građani imaju mogućnost da prate sve ove aktivnosti i ono što mogu reći je da upravo i oni pružaju podršku aktivnostima policije. Naša institucija predstavlja jedan od najvažnijih stubova ovog društva i na nama je da svoj posao obavljamo direktno i efikasno kako bi sačuvali sigurnost naših građana u svakom pogledu.

Admir Katica
Foto: Facebook: Admir Katica

Veći broj policijskih snaga na terenu

Radiosarajevo.ba: Ministre Katica, u posljednje vrijeme u jutarnjim i popodnevnim satima naši građani mogu vidjeti veliki broj policijskih snaga na sarajevskim ulicama, je li se ovim šalje poruka građanima u smislu veće sigurnosti?

Katica: Djelimično se slažem s vama, ipak naglašavam da je riječ o povećanom broju policijskih službenika na terenu, a ne o velikom broju policijskih snaga. Razlog za to je veoma jednostavan. Naime, Uprava policije pojačava svoju operativnost na način da se pojačao nadzor nad jednim brojem upravnih zgrada u Kantonu, dok se na pojedinim raskrsnicama, uz asistenciju saobraćajne policije vrši rasterećenje u periodima velikih gužvi. Ovo smatram veoma veoma pozitivnim, u prilog tome ističem da ja lično sada stižem na posao 10-15 minuta prije, dakle hiljade građana na posao stiže ranije. Stoga mislim da su naši građani zadovoljni porukama koje im Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovaj način šalje.

Nova zgrada MUP-a KS

Radiosarajevo.ba: Kakvi su Vaši planovi u resoru unutrašnjih poslova u Kantonu Sarajevo, odnosno šta će biti Vaši prioriteti u novom mandatu?

Katica: Prioriteti su uvijek isti, kada je u pitanju ovo Ministarstvo. Prije svega stalno jačanje materijalno – tehničkih sredstava kroz njihovo zanavljanje i nabavku novih, zapošljavanje novog kadra sa ciljem jačanja operativnosti u radu, poboljšavanja usluga koju Ministarstvo pruža našim građanima (izdavanje ličnih karata, vozačkih dozvola, pasoša i ostalo).

Ipak, prioritet svih prioriteta je izgradnja nove zgrade za sjedište Ministarstva, a gdje bi sve službe Ministarstva bile na jednom mjestu, što bi dovelo do ogromnog unapređenja u obavljanju poslova i radnih zadataka cijelog Ministarstva.

Također, neophodno je naglasiti da pored izgradnje novog objekta aktivno radimo na revitalizaciji, nadogradnji i dokapacitiranju postojećih objekata s najvećim naglaskom na rasterećenju radne atmosfere naših uposlenika, a samim tim i efikasnijem odgovoru našim građanima.

Kako ste mogli primijetiti do sad, veliku pažnju posvećujemo digitalizaciji, ali i prilagodbi našeg rada evropskim standardima. Ovo su naizgled sitne i jednostavne stvari, ali u sistemu komplikovane birokratije iziskuju velike napore. Ono što nam predstoji su nova pojačanja mlađih inspektora, pa i novih policajaca, a zatim i poboljšavanje materijalno-tehničkih kapaciteta svih naših jedinica.

Pripadnici MUP-a KS
Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba: Pripadnici MUP-a KS

Radiosarajevo.ba: Kakav je status pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u pogledu materijalno – tehničkih uvjeta, koliko ste Vi zadovoljni i ima li izgleda za njegovo poboljšanje?

Katica: Problemi kadra koji se ogledaju u njegovoj djelimičnoj deficitarnosti, oprema koja je jednim dijelom u nekim elementima zastarjela, neadekvatni radni uslovi u pojedinim policijskim stanicama, sve su to pitanja koja konstantno traže da se na njima radi i da se svakodnevno rješavaju. Kako sam više puta istakao, upravo su ovo teme kojima se aktivno bavimo i koje već dobijaju svoje prve rezultate. Ipak sam mišljenja da smo u velikoj mjeri veoma dobro riješili status pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u pogledu – materijalno tehničkih uvjeta, ja lično sam sa tim stanjem zadovoljan, ali uvijek ćemo težiti boljem jer to je naš prioritetni zadatak.

Mi smo sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo potpisali kolektivni ugovor za koji svijetla obraza možemo reći da je jedan od najboljih u regionu. Naši policijski službenici imaju najbolja primanja, a mi ćemo svakako nastojati da taj status održimo, pa i poboljšamo. Ako pak sve ovo uporedimo sa, recimo, ostalim Kantonalnim Ministarstvima unutrašnjih poslova, odgovorno tvrdim da smo lideri u pogledu uslova za rad policijskih službenika, materijalno-tehničke opremljenosti i ostalog.

Komesar - profesionalac

Radiosarajevo.ba: U martu 2023. smo imali i smjenu policijskog komesara. Kako ocjenjujete suradnju sa novim policijskim komesarom, Fatmirom Hajdarevićem?

Katica: Dosadašnju saradnju ocjenjujem kao veoma korektnu, zasnovanu na principima iskrenosti i profesionalnosti. Nadam se da će se to nastaviti i ubuduće, a moj je utisak da se radi o profesionalcu koji veoma ozbiljno shvata svoje dužnosti.

Ministar Katica: Uspostava helikopterske jedinice imat će prvorazredan značaj za Kanton Sarajevo

Ministar Katica: Uspostava helikopterske jedinice imat će prvorazredan značaj za Kanton Sarajevo

Nabavka helikoptera moguća do kraja 2023.

Radiosarajevo.ba: U proteklom periodu bilo je dosta interesa javnosti za projekt helikopterske jedinice. Raspisan je i konkurs za prijem članova jedinice. Dokle se došlo u realizaciji tog projekta kadrovski, ali i u smislu nabavke helikoptera?

Katica: U vezi sa vašim pitanjem, koje se tiče uspostave helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o projektu koji prevazilazi potrebe samog Ministarstva, jer će imati prvorazredan značaj za Kanton Sarajevo, s obzirom da je riječ o višenamjenskoj letjelici. Projekat se tiče izgradnje hangara za letjelicu, školovanja pilotskog i automehaničarskog kadra i nabavke same letjelice. Sve ove aktivnosti obavljaju se istovremeno, pa su u fazama, kako slijedi. U toku su završni pregovori u vezi sa kupovinom zemljišta za izgradnju hangara, lokacijski u okolini Aerodroma Sarajevo.

Pripadnici MUP-a KS
Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba: Pripadnici MUP-a KS

Kupovina zemljišta i idejni projekat za izgradnju hangara treba da budu završeni u tekućoj godini Uspostava helikopterske jedinice je, također, poodmakla i kandidati treba još samo da završe zdravstvene preglede i moći će se pristupiti odabiru.

Ne treba ni naglašavati da su kriteriji za odabir pilota i automehaničarskog osoblja veoma veoma visoki, a testiranja su provodile osobe koje su renomirani stručnjaci u svojim oblastima. Zatim će uslijediti odabir akademije u koju će najbolji kandidati biti upućeni na školovanje

Kako u otvorenom postupku javne nabavke višenamjenske letjelice ni jedna ponuda ugovornom organu nije bila prihvatljiva. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ugovorni organ će ponovo krenuti u proces nabavke, a što treba da se desi u drugom kvartalu tekuće godine. Ministarstvo će uložiti maksimalne napore kako bi ugovor sa dobavljačem mogao biti potpisan u tekućoj godini. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim ovlašćenjima, nastoji realizirati ovaj mega značajan projekat za društvenu zajednicu.

Sistem počeo sa radom: Olakšica u postupcima prijave i odjave prebivališta građana Kantona Sarajevo

Sistem počeo sa radom: Olakšica u postupcima prijave i odjave prebivališta građana Kantona Sarajevo

Na konkursima biramo najbolje

Radiosarajevo.ba: U posljednje vrijeme smo u dijelu javnosti mogli čuti i određene komentare o navodnim netransparentnostima u pogledu prijema kadrova u MUP KS, kako odgovarate na takve vrste istupa?

Katica: Što se tiče vašeg pitanja, gdje se spominju navodne netransparentnosti u pogledu prijema kadrova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, referisao bih se na poslednje konkurse koji se tiču prijema kadeta - policijskih službenika i namještenika u Ministarstvo.

Po svim relevantnim ocjenama prijem 200 kadeta, budućih policijskih službenika koji je realizovan tokom perioda 2022.-2023. godine, bio je najobjektivniji i najtransparentniji prijem do sada. Naime svi procesi prijema su u potpunosti objektivizirani, u potpunosti su bili svakom kandidatu na raspolaganju i lako provjerljivi, jer je računarski program svakom kandidatu omogućavao da se sam informiše o rezultatima testiranja, uvid u video nadzor fizičkih testiranja eliminirao je svaku sumnju u objektivnost statističkih pokazatelja, a svi kandidati su se vodili pod šiframa, pa se nije znalo ni jedno ime i prezime kandidata.

Dakle, subjektivni uticaj u prijemu kandidata je u potpunosti isključen i odabrani su najbolji! Ove konstatacije u potpunosti važe i za prijem namještenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje je subjektivni uticaj, također, u potpunosti isključen, jer se prilikom prijema u potpunosti implementira važeća Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, koja ovu oblast u potpunosti precizira i objektivizira, istovremeno dajući prednost pri zapošljavanju boračkim kategorijama i njihovim porodicama, a svi organi uprave dužni su provesti postupak bodovanja koji propisuje Uredba.

Pripadnici MUP-a KS
Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba: Pripadnici MUP-a KS

Za prijem državnih službenika odgovorna je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, cjelokupna konkursna procedura je u rukama Agencije, koja dostavlja rukovodiocu organa listu sa uspješnim kandidatima na osnovu koje se vrši odabir, a svakako treba naglasiti da je rukovodilac organa u svim slučajevima isključivo odabirao prvoplasiranog kandidata/kandidatkinju.

Olakšanje građanima: Najavljena uspostava saradnje između MUP-a KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja

Olakšanje građanima: Najavljena uspostava saradnje između MUP-a KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja

Stoga ove informacije o netransparentnosti prilikom zapošljavanja u Ministarstvu smatram potpuno neutemeljenim, zlonamjernim, pa u neku ruku i smiješnim, jer je zapravo stanje dijametralno suprotno i ja kao rukovodilac organa mogu reći da sam ponosan na procedure prijema, koje su maksimalno fer i pošteno sprovedene, a izabrani najbolji kandidati.

Na ovaj način, od 2021. godine pa do danas, donijeta su rješenja o postavljenju i na posao je stupilo 32 namještenika, dok je za njih 28 konkursna procedura u toku. Nadalje, Ministarstvo je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, primilo tokom 2023. godine na probni rad i 10 pripravnika u trajanju od šest mjeseci. Time je došlo do kadrovskog jačanja Ministarstva, ali uvijek treba imati na umu značajan i raznolik odliv kadrova (prelazak u druge organe uprave ili pronalaženje posla na drugim radnim mjestima i slično), kao i permanentan odlazak jednog broja zaposlenika u penziju.

Očekujemo nabavku body kamera za policajce

Radiosarajevo.ba: Dokle se došlo s realizacijom projekta body kamera koje bi, prema ranijim planovima, nosili službenici policije?

Katica: Upravo je ovaj projekat nabavke, toliko značajan za rad policijskih službenika, očit primjer jednog velikog zalaganja da se predmetna nabavka realizuje, ali se to do sada, iz razloga koje sam vam ranije naveo, a tiče se složenosti procedura nabavke, nije realiziralo. Ova javna nabavka je ponovo pokrenuta, nakon što je prethodni postupak bio poništen i nadamo se uspješnom njenom završetku.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (9)

/ Povezano

/ Najnovije