Zenica / Dr. Mesihović-Dinarević: Osigurati uvjete za ostanak mladih generacija u BiH

12. 12. 2019. u 08:30:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 32

Ljekarska komora, Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog Kantona, a u saradnji sa Medical Park Care, organizirali su jučer u prepunom Hotelu Zenica edukacioni seminar za ljekare.

Piše: F. V.

Izuzetno posjećeno predavanje ljekarima održala je akademikinja Senka Mesihović-Dinarević. Ona je govorila na temu: „Kada liječnik iz primarne zdravstvene
zaštite upućuje dijete kardiologu?“ i „Novine u kardiovaskularnoj medicini“.

Predavanje ljekarima održala je akademikinja Senka Mesihović-Dinarević - undefined

Foto: F. Vele: Predavanje ljekarima održala je akademikinja Senka Mesihović-Dinarević

Profesorica Mesihović-Dinarević je iznijela najnovija saznanja iz oblasti kardiovaskularne medicine. Također, izmijenila je mišljenja sa ljekarima, specijalistima, pedijatrima, specijalistima urgentne medicine, ljekarima opšte medicine, ljekarima porodične medicine o trenutnom stanju u zdravstvenom sektoru, uz stavove i algoritme dijagnostike i tretmana u dječjoj i adultnoj kardiologiji.

Predsjednik Ljekarske komora ZDK prim. dr. Tarik Kapidžić, ministar zdravlja dr. Adnan Jupić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog Kantona Omer Škaljo su u razgovoru sa profesoricom naglasili značaj doedukacionih semirana medicinskog osoblja, ujedno istaknuvši uspjehe i dostignuća kao i probleme u svakodnevnom radu u ovom Kantonu.

Nadalje, profesorica Mesihović-Dinarević je istakla da se raduje iskazanom interesu kolega za ovaj segment medicine, značaj kontinuiranih edukacija, kao i hitne potrebe šire društvene zajednice na kreiranju uvjeta za bolju doedukaciju medicinskog kadra u primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, koji bi bili kompetitivni na evropskom tržištu rada.

Doktorica je istakla i urgentnu potrebu osiguranja uvjeta za ostanak mladih
generacija u našoj državi. Istakla je da je posebna odgovornost pedijatara kroz brigu za zdravlje djeteta u razvojnoj dobi, leži u velikoj mjeri kakvo će biti zdravlje buduće generacije odraslih. Jer, je kako je kazala, i ogledalo razvijenosti jedne zemlje očituje u stepenu razvoja pedijatrijske službe.

Prema riječima direktorice Medical Park Care MLP Emine Ihtijarvić, Medical Park
Care MLP je najveća privatna zdravstvena grupacija iz Istanbula koja ima 31 bolnicu sa tri Univerziteta uz intenciju organizovanja naučno praktičnih konferencija i seminara za liječnike.

Ko je akademkinja Mesihović-Dinarević?

Dr. Mesihović-Dinarević diplomirala je kao student generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnica je nagrade "Dr. Bogdan Zimonjić" i Zlatne značke "Hasan Brkić". Objavila je više od 200 radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima. Od 1982. godine bila je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, a na poziciji šefice Klinike nalazila se od 2003. godine.

Autorica je desetina knjiga i priručnika, recenzentkinja pet knjiga, mentorica u diplomskim radovima studenata pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Sjedinjenim Američkim Državama, Visokoj zdravstvenoj školi i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i mentorica u brojnim magistarskim i doktorskim radovima.

Od 2008. godine punopravni je član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.Početkom marta 2016. godine, a na osnovu njenog znanstvenog i naučnog opusa, primila je diplomu člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu.

Nažalost, više nije aktivna na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, niti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, ali zato jeste dosta u regionu i svijetu.

KOMENTARI (1)