! / Studija dr. Mesihović-Dinarević izazvala veliki interes u naučnim krugovima Europe

11. 04. 2019. u 07:39:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 4253

Osmog aprila 2019. započela je tradicionalna 36. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, koja je u Splitu okupila eminentne stručnjake iz pedijatrije, te medicinske sestre/tehničare iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Velike Britanije...

Piše: F. V. 

Predstavljeno je više od stotinu radova koji su publicirani u renomiranom hrvatskom časopisu Paediatria Croatica

Akademkinja dr. med. sci. Senka Mesihović-Dinarević, redovna članica Evropske akademije nauka i umjetnosti i profesor na Univerzitetu Ujedinjenih nacija, prvog dana ovog prestižnog skupa predstavila je rezultate prve faze naučno-istraživačke studije koju je izazvala ogroman naučno znanstveni interes u Europi. 

"Naime, istraživanje koje se provodi od 2017. godine provodi u zemljama regije i to: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, istražuje nove moguće riziko faktore za prematuritet, to jeste prijevremeno rođenje djeteta kroz uticaj peridontalne bolesti trudnica na kardiovaskularnu bolest djece. Studija će trajati i naredne dvije godine", govori profesorica Mesihović-Dinarević. 

Riječ je o veoma zanimljivom istraživanju. Tim ljekara koji istražuje ovu oblast preventivne neonatalne i kardiovaskularne medicine čine: ginekolozi, nutricionisti, pedijatri, kardiolozi, radiolozi, stomatolozi, epidemiolozi i statističari. 

Profesorica Mesihović-Dinarević je u uvodnom dijelu predavanja u Splitu navela podatak da je ateroskleroza - kardiovaskularna bolest modernog doba, bila dijagnosticirana i prije 3.500 godina, i to kod egipatske princeze Ahmoz- Meritamen, kako su utvrdili američki i egipatski naučnici. 

"Ateroskleroza uvijek interesantna i još nedovoljno istražena medicinska oblast, a uredna trudnoća i rođenje zdravog djeteta imperativ današnje medicine. Ovim prezentiranim kardiovaskularno-oralnim zdravstvenim rezultatima tvori se zdravstvena baza za region Balkana. Može se upotrijebiti kao geografski, demografski i epidemiološki izvor informacija za otkrivanje i identifikaciju novih potencijalnih riziko faktora prijevremenog poroda kao i moguć razvoj ateroskleroze." 

Profesorica Mesihović-Dinarević je navela da primarnu prevenciju ateroskleroze treba početi što ranije, još tokom trudnoće, u djetinjstvu, kreirajući zdrav način života. 

"Redovna dentalna terapija može smanjiti frekvencu i pojavu karijesa, peridontalne bolesti u trudnica, frekvencu prijevremenih poroda, poroda niske porođanje težine sa svim mogućima komplikacijama, što će smanjiti finansijske troškove neonatalne intenzivne njege i kardiovaskularnih posljedica na zdravlje novorođenčeta i doprinjeti boljem zdravlju društva", zaključila je Mesihović-Dinarević. 

Studija o kojoj će svjetska zdravstvena javnost još čuti, na poziv francuskih naučnika, bit će prezentirana ove godine i u Nici. 

Dr. Mesihović-Dinarević diplomirala je kao student generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnica je nagrade "Dr. Bogdan Zimonjić" i Zlatne značke "Hasan Brkić". Objavila je više od 200 radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima.

Od 1982. godine bila je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, a na poziciji šefice Klinike nalazila se od 2003. godine. 

Autorica je desetina knjiga i priručnika, recenzentkinja pet knjiga, mentorica u diplomskim radovima studenata pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Sjedinjenim Američkim Državama, Visokoj zdravstvenoj školi i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i mentorica u brojnim magistarskim i doktorskim radovima. 

Od 2008. godine punopravni je član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Početkom marta 2016. godine, a na osnovu njenog znanstvenog i naučnog opusa, primila je diplomu člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu. 

Nažalost, više nije aktivna na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, niti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

KOMENTARI (3)