Tanya Domi: Trump je američki Vojislav Šešelj!

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

robot

Uzela mi riječ iz usta, imaju identičan mentalni sklop

JA1

Eh da vam je Seselj usamljen pa hajd ali imate vi Seselja i Slobodana za izvoza

Ih

Samo zato što su svi protiv tog čovjeka, mislim da je dobar! Sumnjivo je koliko su globalistički mediji protiv tog čovjeka. Očigledno je da im smeta. Navijam za čovjeka koji je progonjen od globalista!

JA1

@dP<< jel ti ovo dp znaci dupeglavac? I komentar ti tako izgleda.

Mrš

@dP jel ti ovo dp znaci dupeglavac? I komentar ti tako izgleda. ka JA1<< Ne to si ti, majmune glupi!

dP

@dP jel ti ovo dp znaci dupeglavac? I komentar ti tako izgleda. ka JA1<< I dalje samo klimaj glavicom, samo za to ti i služi. Razmišljanje bi bilo suviše bolan proces za tebe, zato i ne pokušavaj.

Eeeeh

@dP, Tramp nije bio idealan, ali bošnjački nacionalisti dižu ovog metuzalema Bidena u nebesa, u nadi da će nešto da uradi protiv Srba i Hrvata! Ljudi, okrenite se sebi i svom životu, jer život je kratak, i ne čine ga mržnja i zloba.

Hehe

Ova baba je ružna ko pas! Tramp voli samo lijepe žene, pa je zato tako pakosna i ozlojeđena.

/ Najnovije