Ivo Komšić: Rat neće stati u Ukrajini, Putin želi 'osloboditi ruske duše'

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

PeMzija mizerna

kao i njegov lik, fuj

https://totalinfo.hr/i-to-je-moguce-djecaci-na-turniru-u-organizaciji-crkve-nosili-majice-crna-legija/

***

N

Ovo govno do jučer bio ruski igrač, sada kao protivnik istih, ali ona stra je istinita govno od govneta ne pada daleko

F

Duša Puša

https://staripurger.com/2019/10/09/ovako-hercegovacki-franjevci-odgajaju-mlade-hrvate-da-budu-ustase/

Ovo govno do jučer bio ruski igrač, sada kao protivnik istih, ali ona stra je istinita govno od govneta ne pada daleko ka N Je lih izredo?

Hercegovac u Bosni

Nema ambasador pojma šta će Putin uradit.A ne smije ga ni pitat.

Dudek Krivousti Njofra

AKADEMSKI INTELEKTUALNI Prikaz pravoslavne rusko srpske bolescuge..,...,bravo Komšiću..bravo

/ Najnovije