Najmoćniji balkanski biznismen upravljat će s čak 13 milijardi eura, ima i kompanije u BiH

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kritičar javne obmane...

Napisati najmoćniji biznismen Balkana i pri tome ne misliti na Emila Tedeschia .... Netko nije dovoljno educiran

333

Boga pitaj ko iza ovog covjeka stoji. Evropa je puna ovakvih nacionalnih velikih biznismena, a onda se razotkrije cije prljave pare su u pitanju.

DoDICKgenocidas

Ovaj covjek je vec u BIH puten par firmi (proizvodnih) u Hercegovini. Lik nije ni malo bezabzlen,jak lobi je iza njega...

/ Najnovije