Uhapšen Bosanac u Hrvatskoj: Amerika traži izručenje. Razlog - sin Putinovog prijatelja

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

***

hmhm

Da je nesto bilo dobro pisalo bi srbin, a ovako kad je uhapsen onda je BOSANAC.

***

***

***

***

***

***

Razlog - sin Putinovog prijatelja

Razlog - sin Putinovog prijatelja - - a da je sin bidenovog ili šulcovog, šta bi onda bilo? razlog je užasno blesav i besmislen..

/ Najnovije