Snažan zemljotres pogodio Tursku. Ljudi skakali s balkona

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

***

Ljiljan

***

@ljiljan

Lijepe riječi su ukras

1048320

Velika tuga.. Ali hoćete li vi novinari naučit ispravljat kroatizme kad kadete vijesti s drugih portala

ispravljati? NISMO SVI POTURČENI U tzv. pih-bih !

Velika tuga.. Ali hoćete li vi novinari naučit ispravljat kroatizme kad kadete vijesti s drugih portala ka 1048320

/ Najnovije