Papa usporedio ruski napad na Ukrajinu s nacističkom operacijom masovnih pokolja

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Miki

A ko je "u svakom slucaju" napadac iraqa libije jugoslavije omana avganistana. Smeće jedno žvalavo idi dodiruj dječake po piši u tome si najbolji.

@Miki

Ne, nije isto. Zašto pita se tvoj mali zakžljali mozak. Prvo jer su sve te intervencije imale odobrneje Savjeta bezbjednosti, drugo Amerikanci i NATO tamo nisu zabranjivali nacije i postojane tih država, ono što su radile je sprječavanje novog genocida u Jugoslaviji i svrgavanje diktatora koji su prešli crvene linije. Amerikanci i NATO nisu zabranjivali jezik niti su negirali nacije tih država, nisu oganizovali referenudme u cilju odvajanaj dijelova tih država od matice i priključenje nekim drugim državama ili sebi. Eto to je mazlume ta razlika između agresije i legitimne upotrbe sile. Mazlume!!!

Bosanac

***

Pravo minus pravda jednako je krivda

A genocid u Srebrenici , bijele trake u Prijedoru, spaljivanje 60 zivih civila i djece u kuci u Visegradu itd itd je eto kao pojo vuk kenjca

Miki

Ne, nije isto. Zašto pita se tvoj mali zakžljali mozak. Prvo jer su sve te intervencije imale odobrneje Savjeta bezbjednosti, drugo Amerikanci i NATO tamo nisu zabranjivali nacije i postojane tih država, ono što su radile je sprječavanje novog genocida u Jugoslaviji i svrgavanje diktatora koji su prešli crvene linije. Amerikanci i NATO nisu zabranjivali jezik niti su negirali nacije tih država, nisu oganizovali referenudme u cilju odvajanaj dijelova tih država od matice i priključenje nekim drugim državama ili sebi. Eto to je mazlume ta razlika između agresije i legitimne upotrbe sile. Mazlume!!! ka @Miki Pa nisu imale odobrenje savjeta bezbjednosti pogani muslimančino. Nisu organizovali referendum direktno ali su postavili ljude koji ce da ga organizuju. Pozivaju se da su odbrambena organizacija ali ako im neko zasmeta kazu mijesa se u usa izbore, krsi "demokratiju" i bombarduju ga iako ta drzava nema veze sa nato niti je napala neku od nato clanova. E too je fašizam samo sto ne mozak poturenog muslimana ispran i vise ne postoji.

Papa = mason.

Propagandist NWO-a.

/ Najnovije