Ovo je prvi muškarac koji je pogubljen zbog protesta širom Irana

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

On bi stvarao nove generacije, bio kreativan, gradio zemlju, omogućavao joj napredak....on je nečije dijete, brat....prokletnici, koji su sve prigrabili sebi pa i pravo na tuđi život!

GGG

napisao je na Twitteru Mahmood Amiry-Moghaddam, direktor organizacije Iran Human Rights, sa sjedištem u Oslu.

San svakog podanika

SDoA, naarood znooa

Cuj prvi muskarac

Valjda prva osoba

/ Najnovije