Otkriveni detalji o tragičnoj smrti vojnika u Hrvatskoj

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hmmm...

Ništa ne govore koliko je "vakcina" primio... zanimljivo. Neka počiva u miru.

¨Misli na druge - cjepi se!¨

(Misli na sebe I NA DRUGE - ne cijepi se).

Dal je bio procijepljen il ne..

..pitanje je sad...nego,Tko ce platiti odstetu za odgodjeno ubistvo

Ljiljan

Da ga nije cijepao s *** vojni velečasni ?!

@Ljilan

Da ga nije cijepao s *** vojni velečasni ?! ka Ljiljan Da je tako ti bi davno otišao u vojsku

A

Ništa ne govore koliko je "vakcina" primio... zanimljivo. Neka počiva u miru. ka Hmmm... Koliko si ti primio.

Pajooo

..pitanje je sad...nego,Tko ce platiti odstetu za odgodjeno ubistvo ka Dal je bio procijepljen il ne.. Pa eto ti si živ. Zna se da u dijaspori nisi moga ni po socijalu ako nisi primio vakcinu

/ Najnovije