Advokat o čudnim situacijama oko slučaja male Danke: Kritikovao policiju

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Srspka posla

Njihove petljavije i laži, Kuća Farma Zadruga lažovski nakot, standardno za najveće lažove, spletkaroše i petljance u modernoj istoriji Svijeta. Neka, znaće se prava istina kad se Jovana Jeremić ili sam Dečko iz Čipuljića oglase .....

IVA

Prestanite prenositi gluposti. Ovo je Vucicev igrokaza napravljen da skrene pažnju sa nezakoniti izbora

/ Najnovije