Pogledajte kako izgleda nova pješačka staza na Mojmilu

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bekani

Hoceli se janjad okrenuti 1 maja. Dobiće penzioneri povišicu 1,5 %. Pozovite i premijera Nerku. Njemu ostaviti glavušu.

Dika

Imate pravog načelnika. Svaka čast samo naprijed Efendiću

Miro

Ovaj načelnik u svakakve gluposti troši novac samo ne u ono što bi olakšalo život građana. Dok se za Hrasnicu gradi tramvajska pruga građani Briješća, Rajlovca, Dobrošavića su slijepo crijevo grada.

/ Najnovije