Lijepa vijesti: Građane Sarajeva očekuju smanjeni računi za grijanje

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

houdini

ah, pa vi nam samo lijepe vijesti donosite. i da, malo naslov šteka (množina i jedinina i te male nebitne sitnice)

TOplane

Valjda bi trebalo smanjiti račune samo onima kojima ne mjere potrošnju. Oni koji imaju ugrađene mjeraće će platiti onoliko koliko su i potrošili. Ispada da sirotinja kojoj nisu ugradili mjeraće finansira one koji to imaju. Zašto kanton ne ugradili mjerače svim potrošaćima nego im naplačuje koliko hoče? Sva naplata koja se ne mjeri je nezakonita.

/ Najnovije