Zvizdić o Dodikovim uvredama Bogićeviću i Pejanoviću: 'Kad on nekoga vrijeđa, to znači...'

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kada te Denis&Denis napada

a, kao, brani nekoga onda svi znaju da su njegovi “branjenici” zesci krimosi

Ovog lika i onog Denisa

niko ne zarezuje ni 1%

Zbor

Nacija-Pripadnost ili zelja za pripadanju drzavi? Sta podrazumijevate pod pojmom NACIONALNOSTI gradjana u BiH: —pripadnost drzavi (BiH) ili —zelja za priadnosti drzavi (Srbiji i Hrvatskoj)?? Cije su NACIJE srbi i hrvati u Bosni, a nisu dijaspora Srbije i Hrvatske? Mislim da su nacije nekadasnje JUGOSLAVIJE/SHS!

NAM

Nema BiH narode ni dijasporu ni Srbije ni Hrvatske! Njen suverenitet nije zasnovan ni na teritorijama ni na narodima susjednih drzava! Nema ni vecinski genetske slavene, Srbe ni Hrvate! Politicki narodi srbi i hrvati u BiH su grupacije oko politickih projekata velike Srbije i Hrvatske. Nazive nose iz Kraljevine SHS, kao njene nacije. Odavno nema Kraljevine! Necemo ni njene nacije kao konstituentne “narode”. BiH je puno starija od YU. Hocemo modernu evropsku demokratsku drzavu, zasnovanu na vladavini prava i demokratije, republiku Bosnu! Moramo se osloboditi etnicke kute svezane u Dejtonu.

Lazna direktorica, lazni patrioti

sve je lazno kod muslimana, terorista i ubica

Ljiljan:***

***

Jah

Tako je Denise, istina. Pogledaj samo komentare, gusladžije guslaju istu priču kao i Milorad. Ujedinjeni SH fašisti u rušenju BiH.

Nacije i narodi u Bosni?

BiH nije visenacionalna, multietnicka, sastavljena drzavna zajednica, kao Jugoslavija. Njen kontinuite traje preko 10 vjekova. Nema teritorije ni narode susjednih drzava. One u njoj nemaju iseljenistvo. Stoga je jedan narod i jedna nacija. Jeste vijekovima multireligijska. Ono sto se u Dejtonu definise kao “konstituentni narodi” zapravo su nacije formirane 1918. g. Kraljevine SHS, kasnije Jugoslavije. Srbi i hrvati BiH su nastali administrativnom podjelom stanovnistva Kraljevine po jezicko-krscanskoj pripadnost! Katolici-hrvati, pravoslavci-srbi. Tako i u Dalmaciji, Sandzaku, Slavoniji, Kosovu,.. Jugoslavije odavno nema! Ne trebaju BiH ni njene nacije Srbi, Hrvati i Muslimani. Velikodrzavna je podvala da su to- narodi Srbije i Hrvatske, ili da su slavenski Srbi i Hrvati. Neda genetika. Iskonski Bosna je jednonacionalno, jednoetnicko, multireligijsko drustvo. Oduvijek. Ove naucne cinjenice treba unijeti kao elemente u popis stanovnistva BiH! Neka se Srbija i Hrvatska oproste sa “svojim” narodom u Bosni!

Ljiljani nisu sa Karpata

Lijepe riječi su ukras!

/ Najnovije