Turković o napadu na Ukrajinu: "BiH se dobro sjeća koliko zlo može biti rat"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Vjlč

Tačno da ne bi rata ovo debelo krme ne bi ni u opštini moglo raditi ;)

Niti bi ti vidio sta je civilizacija

Tačno da ne bi rata ovo debelo krme ne bi ni u opštini moglo raditi ;) ka Vjlč

Ljiljan

Svetosavsko krivoslavlje je trenutno najopasnija terorističko-sektaška organizacija na svijetu I opasnost je za početak 3 s.r.!!

Republika Srpska

Vidi sere kolika je, njoj samoj treba za doručak 3 tepsije pite i 3 L jogurta !

Zambak iz Luxemburga

Svetosavsko krivoslavlje je trenutno najopasnija terorističko-sektaška organizacija na svijetu I opasnost je za početak 3 s.r.!! ka Ljiljan Pa zar ti nisi u “bsanskim sumama u maskirnoj”? Idi u ukrajinu sehidu, sta cekas? Nagrada stize kad te smaknu, djevice, pedofil mozda utjera

/ Najnovije