Sjednicu je sazvala Danijela Kristić (Narod i Pravda), a predsjedavala je Smiljana Viteškić (Stranka demokratske akcije).

Danas bi trebala bi biti nastavljena i 19. radna sjednica, na kojoj se nalaze tačke Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31.marta.2020. godine, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 1. januar 2020. godine do 31.marta.2020. godine, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period do 31. marta 2020. godine.