SABNOR BiH najoštrije osudio otkrivanje biste Draže Mihailovića u Bijeljini

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

Ima li među vama pripadnika bivšeg totalitarnog sistema (komunističkog) ili ste svi samo dobri i nevini ANTIFAŠISTI?

Gost

Kakva je razlika između komunizma i fašizma. I još nešto: nepristojan si, baš ono komunistički ili fašistički, svejedno.

Martić

Ovi partizani na čelu sa KPJ kao avangardom su neki specijalci. Žive što godina.

Gost

Ako se mene pita (a ne pita se) nisam za ovakve spomenike jer uvijek nanovo talasaju društvene odnose. Od toga možemo imati samo štetu.

Historičar

Ovi su nas Metuzalemi držali pod diktaturom od 45-te do 90-te pokušavajući preko bratstva i jedinstva izbrisati razlike i stvoriti jugoslovensku nad naciju. Kako je to završilo znamo. Uz puno krvi od jedne Jugoslavije sada imamo sedam država. Ovi još misle da su dobro radili.

Koel

Cwtnici vazda bili ne znam kakvo iscisjavanje manji broj srba su bili partizani ono ostalo onvwrtiri iz cetnika u partizanje kad ih je tiro primio umjeato da je stoku pobio a ostali cetnici bili se uhinjili inisutili dok nisu njihovi na vlast dosli

Duduk

Dudek krivožvalje Pa vidi to samo si antifašiste si napisao pravilno ono baš Bosanski jezik a ostalo Bosansko dijasporski jezik ma ti si neokriveni antifašist samo nećeš da priznaš.......Hahaha hohoho hehehe

Duduk

A ti si me Koel ko stari ratnik i borac a i osoba koja je provela čitav život u Sarajevu a neznaš dobro Bosanski jezik pa od mene evo hohoho hihihi hahaha hehehe...... PATRIOTO

/ Najnovije