Rifat Škrijelj: Sebija Izetbegović ima četiri dosijea, niti u jednom nema diplome magistra

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ALI !!!!!

noooorod znoooa!

N

***

Nevjerovatno

***

Ovih

***

visocica 1662

Dokle ce trajati ova trakavica

Glabatumsp

Ma znate vi svi godinama da joj diplome nisu uredu ali ste se pravili nevješti, evo ni sada ne smijete sve da objavite, ukradu joj dosje sa fakulteta, studentske službe i nikom ništa. Ne znam jel' joj ostao kišobran, stativ i to, ovo kao komedija neka, rektoratska posla.

Tatar

Bravo gospodine Skrijelj

/ Najnovije