Raspao se brak političarke Dragane: Admir Čavka objavio da se osjeća 'blagoslovljeno' s novom ženom

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

SRAMOTNO i SKANDALOZNO,

strašan šovinizam islamiste! nemere više podnjeti srpkinju rođenjem, čak ni kada se izjasni da je nešto što ne postoji, tj. bolešnjoka. bitno je oslamoteroristi da se on sa bulom sliko u džooamiji . zatucano i mrziteljski, plaham. pravo radijomahalski.

EVA

***

Celo

***

Fishek10

nezna se ko koga ...

Hmm

Lijepe riječi su ukras!

/ Najnovije