SDA: Pozdravljamo usvajanje Rezolucije o Srebrenici, pečat na istinu utvrđenu međunarodnim presudama

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

333

Nego, sta bi sa revizijom presude?

***

***

Moj bakire

Pametniji si kad se ne.pojavljujes

Šteta Jel de

Što tebe nije tu bilo da pošalješ poštara vucicu da će sve biti ok. E jadovane.

Ja1

Sad pozdravljate a neki dan vas bot u emisiji federalne tv kaze da rezolucija nema neki znacaj. Za vas nema samo zato sto je izdajnicka trojka i to uspjela da uradi

/ Najnovije