Ovo je majka mladića koji prijeti Bošnjacima: 'Veliča četničkog vojvodu Mandu'

/ Komentari (17)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

***

***

MIG29

Lijepe riječi su ukras!

Fhh

***

Grunf

Tuzno je vidjet dijete ovako zatrovano, treba ga na lijecenje poslat. Ovo je sve posljedica svakodnevnog trovanja kroz medije od Dodika, Vucica i drugih javnih licnosti. Policija da privede roditelje i malog da vide ima li oruzja. Da se ne ponove dogadjaji kao u Beogradu gdje dijete pucalo.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

BiH

***

***

***

Koja majka

Ovo je ***

BiH

Gdje su te silne kabadahije, hatic i drugi, pokazi te se evo vam poso.

Tatar

Jesi li ti svjesna ženo šta tebi doista fali

Godt

E jadna li ti majka!!

Jole

***

Ja

Sve to odgaja***

Pa

Gdje su te silne kabadahije, hatic i drugi, pokazi te se evo vam poso. ka BiH Oni vole da prete preko tipki i da to drugi umjesto njih odradi

Cekaj

Jucer otac od tog malog naciste kaze da mu je majka Bosnjakinja ? Ko je ovdje lud ?

Titi

>>Jucer otac od tog malog naciste kaze da mu je majka Bosnjakinja ? Ko je ovdje lud ? ka Cekaj<<Ti sto vjerujes u sve. Ovo mu je mačeha.

/ Najnovije