Odlazi nam radna snaga: Evo koliko stanovnika BiH radi u Sloveniji

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Bjeze od ratnih profitera lopova bakira dode i covica

Pusenje

Il si bos il si hađija

Dolazi novi ¨sosed Haso¨

Da nateze Mojcu, dok Janez mora pit vinceka u knajpici...

Ljiljan

Moja majks radi u Sloveniji kao K U R V A , jel se i tto racuna?

Ljiljan

Moja majks radi u Sloveniji kao K U R V A , jel se i tto racuna? ka Ljiljan za to vreme me Odza g u z i svaki petak, nadam se da je to po islamu

Lila

Tako nam i treba kada pustimo da nas troglava cudovista jasu..

/ Najnovije