Pelješki most / Nova trasa za obilazak Neuma: Ovako izgleda 47 km autoceste do Dubrovnika

03. 07. 2019. u 07:50:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 37

Hrvatske autoceste (HAC) su na osnovi zaključka Vlade Hrvatske krenule u realizaciju projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom na sistem mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika.

Riječ je o projektu gradnje autoceste do budućeg mosta Pelješac i gradnji autoceste do Dubrovnika.

HAC je objavio konkurs za izradu studijskih dokumenata koji, između ostalog, obuhvaćaju i izradu idejnog rješenja s procjenama troškova gradnje i izradu prometnog modela.

Od ponuditelja se traži i analiza mogućeg prometnog povezivanja preko Neuma, no prema neslužbenim informacijama ta je opcija nakon gradnje Pelješkog mosta najmanje vjerojatna, piše Jutarnji.

U sklopu konkuresne dokumentacije HAC je prvi put predložio i trasu buduće autoceste te neke od tehničkih uvjeta po kojima bi se autocesta gradila. Tako se od ponuditelja traži da razrade mogućnost da se autocesta u prvoj fazi sagradi u poluprofilu autoceste, odnosno prometnica s dvije prometne trake.

Prema prijedlogu HAC-a, trasa autoceste prema Pelješkom mostu počela bi kod čvora Metković, a završila kod čvora Duboka netom pred mostom. Dužina trase je 18,4 kilometra, a proteže se iznimno zahtjevnim terenom te bi na njoj trebalo sagraditi čak deset raznih objekata ukupne dužine 9.530 metara, što je više od 50 posto trase.

Riječ je o pet tunela, od kojih su najduži tunel Ježevac od 3290 metara i tunel Rujnica u dužini od 1.000 metara.

Drugi izuzetno zahtjevni objekt je novi most preko Neretve. Njegova je predviđena dužina čak 1.540 metara. S obzirom na muljevito tlo oko rijeke, riječ je o izuzetno teškom građevinskom zahvatu. U HAC-u kažu da je trasa podložna promjenama, a s obzirom na okoliš, može se pomaknuti samo stotinjak metara lijevo ili desno.

Troškovi gradnje bi mogli iznositi oko 17 miliona eura po kilometru za puni profil autoceste. U tom bi slučaju ovih 18,4 kilometra autoceste u punom profilu stajalo oko 312 miliona eura, odnosno 2,3 milijarde kuna. U slučaju gradnje poluautoceste najvjerojatnije bi se već u prvoj fazi probile druge cijevi najdužih tunela te sagradila stupišta mostova i vijadukta za puni profil prometnice.

Nova trasa za obilazak Neuma: Ovako izgleda 47 km autoceste do Dubrovnika - undefined

Foto: Jutarnji.hr: Nova trasa za obilazak Neuma: Ovako izgleda 47 km autoceste do Dubrovnika

U čvoru Duboka završila bi autocesta i počela nova državna cesta koja bi se spuštala na Pelješki most i prolazila preko poluotoka. Riječ je o cesti u dužini od 32 kilometra za čije su izvođače konklursi još u toku. Ona bi stala u čvoru Doli gdje bi počela autocesta prema Dubrovniku u dužini od 28,6 kilometara. U konkursu za izradu studijskih dokumenata HAC je kao prijedlog trase priložio kartu nekadašnje trase autoceste koja je usvojena 2009. godine.

Prema tom projektu, na trasi treba sagraditi 30 objekata, od čega deset vijadukata, devet tunela i osam podvožnjaka.

To znači da bi gradnja 47 kilometara autoceste čvor Metković - Pelješki most i čvor Doli - Dubrovnik koštalo malo manje od šest milijardi kuna.

Za prvu dionicu rok gradnje je 30 mjeseci i da danas počnu radovi, ta dionica ne bi bila završena prije martu 2022. godine.

NEMA KOMENTARA