Majke Srebrenice: 'Moramo spriječiti pojedince da koriste resurse države u svrhu negiranja genocida'

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

v

Lijepe riječi su ukras!

Dario B.

***

xxx

ako iko koristi resurse drzave za lopovluk to ste vi, na mrtvima zaradujete, treba vama pred boga uskoro

🔥🔥🔥🔥

***

462

Entitet. Kao što je npr KARCINOM entitet na tijelu čovjeka. Ne postoji niti teoretska opcija da se taj entitet otkloni s tijela čovjeka pa da isti nastavi egzistiranje sam. Entitet se obično ubije kemoterapijom, citostaticima ili zračenjem. ka "niža administrativna jedinica" Zanimljivo da je ta metafora koju koristiš poziv na ubijanje Srba u BIH odnosno RS, a istovremeno pokušavaš da glumiš žrtvu i dok jedva čekaš da poubijaš ili istjeraš ili pounijatiš Srbe u BIH. Obično kad nema zemaljske pravde, ona nebeska-Božija vrlo brzo stigne nekažnjene zločince i njihove potomke. Mnogo je nekažnjenih u Federaciji. Mislite o tome.

***

***

/ Najnovije