Mahmutbegović: HDZ želi netransparentnost i blokade podvaliti nama, to neće proći!

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Panzer

Što ne dopustite da Hrvat bude direktor FUPa.NE MOŽETE DOBIT ONO ŠTO SAMO VAMA ODGOVARA LICIMJERU HINJAVI

časmpara u talu sa mafijom

Što ne dopustite da Hrvat bude direktor FUPa.NE MOŽETE DOBIT ONO ŠTO SAMO VAMA ODGOVARA LICIMJERU HINJAVI ka Panzer zato što čampara dobija opremu i uniformu na poklon . . . od vođe narko-mafije. ako ddođe hoffman onda su mafija i čampara ugroženi-

Neces ti, nit tvoja graDZanska proc nigdje!

Samo vi tjerajte mak na konac, vidjet cete sto je to pametno..... Za sada niste ni u snovima za pristupne pregovore, a Albanija i S. Makedonija su tu. Pa vi i dalje silujte....

Kažu

Što ne dopustite da Hrvat bude direktor FUPa.NE MOŽETE DOBIT ONO ŠTO SAMO VAMA ODGOVARA LICIMJERU HINJAVI ka Panzer Vrati se u srednji vijek kretenu i nestani.

Kažu

U 4 vijeku nove ere, car konstantin izumio trojstvo. U 9 stoljeću, hrvatsko kraljevstvo IZGAZAO Ugarin. rvati, vjera vam je lažna kao i vi. Vi od 9 vijeka ne postojite. Vratite se u prošlost i ne vraćajte se više.

/ Najnovije