Kemal Kurspahić: Joe Biden će bez dileme podržati bosanstvo

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

gost

moze ako se naturalizira i osnuje stranku u BiH. do tada ne fantazirajte

MDMDM

Da li neko zna sta Biden misli o mudzahedinima u BiH za vrijeme rata, o Maoci koja ni ne glasa na izborima, o monstrumima koji su srusili WTC a kazu da su bili u Bosni prije toga, o tome kako se povratnici sa ratista u Siriji i Iraku, Isilovci, tetose u BiH i dobijaju smijesno male kazne, a znamo da vuk dlaku mijenja a cud nikada?

Bosna Bosancima

govorio ne govorio ništa ne kontate. Pomirite se jer Bosna pripada Bosancima.;; kao i Srbija Srbijancima, Hrvatska Hrvatima, Amerika Amerikancima Kina Kinezima

kikirez

"Jer Bosna je majka Bosancima..."

Mostar

Sjetite se popisa i bjesomucne kampanje u Bosnjaka da se netko ne bi slucajno izjanio kao Bosanac, avidi sada okretanja ploče....fuj

Fuj su tvoji kometnari

Sjetite se popisa i bjesomucne kampanje u Bosnjaka da se netko ne bi slucajno izjanio kao Bosanac, avidi sada okretanja ploče....fuj ka Mostar Da bosanski hriscani nisu prihvatili identitete naroda susjednih drzava ne bi bilo problema. Non stop se Bosnjacima pripisuje religijski fundamentalizam a upravo su i jedni i drugi hriscani te identitete prihvatili na osnovu vjerskog fundamentalizma.

Unutarnji dogovor

Svakom racionalnom i humanom je jasno da bi unutrasnji dogovor bio najbolje rjesenje. Problem je sto se to ne zeli ni sa istocne ni zapdne strane. I jedni i drugi se u ogromnoj mjeri oslanjaju na uticaj iz "matica".

/ Najnovije