Dežurne službe na terenu: Pogledajte kakvu je štetu snijeg napravio u Sarajevu

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Parkusa

Park je divna firma, puno rade sa uljepsaju nas grad, ali slabo je to kad su krda razne stoke ko stampedo ulijetala u grad poslije rata, i dusa im zivjeti ko svinja. Ispod prozora smeca na tone i u cvijecu, na granama preostalih jorgovana, jabuka, makarona, gulasa, pita, itd. A sad ko princeze sjede i ne bi se uhvatili lopate nema sanse. Ja kad vidim snijeg na grani, protresem je.

Gost

Govorio mi lik koji je protjeran dva puta 92-ge i 93-će da se ne misli vraćati na selo jer mu je dodijala poljoprivreda i stočarstvo i baš mu dobro u gradu. Još se nije vratio a i ne misli.

/ Najnovije