... / Imate šlauf i malo prostora: Bh. institucija daje hiljade da im se operu automobili

23. 01. 2020. u 08:56:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 11

U vrijeme svepopularnih automatskih autopraonica, u kojima se za nekoliko maraka može oprati kompletno vozilo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH pozvala je zainteresirane da dostave ponudu u postupku za vršenje usluga ručnog pranja njihovih vozila.

Autopraonica se traba nalaziti u Mostaru i treba prati automobile Regionalnog centra Mostar, na koje se, kako je navedeno, „primjenjuje poseban režim“.

Usluga pranja će se odvijati sukcesivno prema pojedinačnim potrebama naručioca, a ukupna procjenjena vrijednost nabavke iznosi 2.500 KM, ali bez PDV-a.

U UIO su skormni kada su u pitanju uslovi. Kako je navedeno u tehničkim specifikacijama, vršenje usluga ručnog pranja motornih vozila podrazumijeva da ponuđač ima na raspolaganju objekat koji raspolaže sa minimum jednim mjestom za pranje vozila, te da poseduje i opremu za ručno pranje vozila, sa hladnom i toplom vodom!? Još je navedeno da ponuđač tgreba koristitit hemijska sredstva koja ne oštećuju vozilo.

U pozivu je precizirano da preuzima vozilo maksimalno u roku 15 minuta, računajući od momenta dovoza vozila na pranje od strane ugovornog organa te da izvrši pranje vozila u roku od jednog sata.

NEMA KOMENTARA