Dunović: Čavara nikada nije razgovarao sa mnom o imenovanju sudija, iako sam ja insistirao

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Juka

Ćavara je obični lažov i čovjek koji je pod sankcijama EU. Taj čovjek nije za više od prostora Busovače to je njegov vrh

Jel' moguce

Kako je moguce da bi sada, po ovom Cavarinom, u Ustavnom sudu FBiH trebala sjedjeti 3 hrvata (tacnije bosanska katolika), a i iz ostala 2 naroda po 2 sudca kao i iz reda ostalih 2 sudca?! Nedopustivo, jer tacno se vidi skrivena namjera kao i prouustavno djelovanje koje bi trebalo da nosi odredjene sankcije!

Povrat

Treba da vrati sve place koje je primio a nije radio.

/ Najnovije