Saopćenje / Domazet: Stekli su se svi preduvjeti za pobjedu Denisa Bećirovića

03. 10. 2018. u 14:05:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 227

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) oglasila se saopćenjem za javnost u kojem iznosi mišljenje profesora Ante Domazeta o tome zašto bi birači trebali glasati za Denisa Bećirovića u utrci za člana Predsjedništva BiH.

Saopćenje prof. dr. Ante Domazeta prenosimo u cjelosti:

U predvečerje Općih izbora 2018. u Bosni i Hercegovini kontinuirano raste podrška prof. dr. Denisu Bećiroviću, kandidatu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koga podržava još šest političkih partija. Rastuća podrška građana Denisu Bećiroviću rezultat je spleta triju faktora iz okvira društvenog konteksta općih izbora 2018.

Prvo, nezadovoljstvo građana ekonomskom i socijalnom krizom u društvu, stalnim konfrontacijama nacionalističkih političkih elita bez ikakve spremnosti i sposobnosti postizanja društvenog konsensusa o ključnim pitanjima važnim za Bosnu i Hercegovinu oslobodilo je ogromnu društvenu energiju građana i usmjerilo je ka rušenju konzervativnog nacionalističkog sistema vlasti koji ograničava društveni i ekonomski razvoj naše zemlje.

Nacionalizam je okov koji blokira sve čimbenike razvoja, od ekonomskog, preko socijalnog do nacionalnog jednoumlja koje spekulira nacionalnim interesima kao alibijem za interese nacionalističkih političkih elita.

Deblokada razvojnog puta BiH znači pokretanje društvenog preokreta u BiH ka građanskom društvu, ka društvu u kome narodi mogu imati zajednički život i djelovati sa povjerenjem u kulturu građanskog društva i stvaranje kod nas nepoznatog javnog dobra – socijalnog kapitala koji je izraz socijalne kohezije ljudi u Bosni i Hercegovini.

Drugo, pojavila se svježa politička snaga u obnovljenom SDP BiH u kome mnogi probuđeni i snažno motivirani ljudi iz svih socijalnih slojeva stvaraju novu viziju društvenih promjena koja usmjerava energiju građana u pravcu promjena nacionalističke vlasti i građenja nove perspektive BiH.

U takvoj BiH u fokusu su bolji život građana, socijalna pravda, bolja ekonomija, eliminacija siromaštva, kriminala i korupcije i euroatlantski put BiH.

Treće, pojavila se politička osoba koja simbolizira sva nastojanja građana BiH za društvenim promjenama. Mlad, obrazovan, dovoljno iskusan u parlamentarnom državnom političkom životu, sa vizijom zajedničkog života građana i naroda u Bosni i Hercegovini, kandidat za člana Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda koji po prvi put u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini ne dolazi iz nacionalističkog političkog kruga, čovjek koji simbolizira nastojanja građana za novim političkim konceptom otvorenog, pravednijeg, slobodnijeg i bogatijeg društva - Denis Bećirović dobiva podršku slobodoumnih, kreativnih, mladih, žena, potlačenih, obespravljenih, siromašnih i svih gubitnika tranzicijskih promjena u kojima je obični čovjek bio kolateralna šteta neoliberalnog kapitalizma nekritički primjenjivanog u Bosni i Hercegovini.

Dobro strukturirani program promocije Denisa Bećirovića započeo je nakon referenduma na kome je članstvo SDP BiH sa velikom većinom predložilo Denisa Bećirovića za kandidata za Predsjedništvo BiH iz reda bošnjačkog naroda. Početak je označen pripremom Programa za izbornu kampanju sa tri pravca djelovanja i to ekonomija, odbrana i sigurnost i vanjska politika.

Ti pravci djelovanja pretvoreni su u devet prioriteta djelovanja i to: pravda u BiH, članstvo u EU i NATO, ekonomske i socijalne reforme zaa rast životnog standarda, postizanje mira, sigurnosti i političke stabilnosti u BiH, dogovor oko kapitalnih državnih pitanja, razvijanje državotvorne svijesti i identiteta države BiH, promocija ljudskih prava građana, okupljanje najstručnijih i najiskusnijih ljudi i poboljšanje položaja marginaliziranih društvenih grupa.

Ta lista pitanja iza kojih stoji kredibilitet Denisa Bećirovića kao čovjeka pokazuje u punoj mjeri profil kandidata kao državnika koji svoju predanost građanima, bošnjačkom i drugim narodima i državi Bosni i Hercegovini crpi iz poznavanja povjesti BiH, multietičnog društvenog bića BiH, Ustava BiH i iz ideologije socijaldemokracije.

Pune dvorane na promociji knjige Denisa Bećirovića "Država Bosna i Hercegovina u fokusu", snažna podrška na skupovima tijekom izborne kampanje, dominacija u javnim debatama i povjerenje koje iskazuju ljudi u neposrednim kontaktima ukazuju da je i program i osobnost Denisa Bećirovića dotakla srca ljudi.

On je probudio nadu kod ljudih željnih pravde, boljeg života, mira i sigurnosti u svojoj domovini Bosni i Hercegovini.

Ono što je zajednički nazivnik razuma, emocija, nada i očekivanja građana BiH koja je potaknuo Denis Bećirović je država Bosna i Hercegovina.

Mnogi spominju državu Bosnu i Hercegovinu, ali više kao teritoriju, kao prostor nad kojim bi da imaju dominaciju, da je dijele i da je iscrpljuju.

Denis Bećirović daje Bosni i Hercegovini dušu povezanu sa emocijama i političku suštinu suverene države zasnovane na Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu u čijem je temelju stremljenje da država Bosna i Hercegovina što više sliči domovini Bosni i Hercegovini.

Zato Denis Bećirović govori o Bosni i Hercegovini kao suverenoj, cjelovitoj, europskoj, demokratskoj, decentraliziranoj, efektivnoj, socijalnoj, pravnoj i socijalno i ekonomski naprednoj zemlji u kojoj su građani i narodi jednakopravni na svakom pedlju njenog teritorija.

Država Bosna i Hercegovina je promotor i garant ekonomskog i socijalnog razvoja, socijalne pravde i prava svih građana i naroda koji u njoj žive.

Bosna i Hercegovina sa Denisom Bećirovićem kao članom Predsjedništva BiH ima šanse da krene novim smjerom, smjerom političkog kompromisa u nalaženju rješenja za teška pitanja političkog, ekonomskog i socijalnog razvoja.

Lista pitanja je duga, od ustavnih promjena preko promjena Izbornog zakona do ekonomskih i socijalnih reformi za bolju ekonomiju i životni standard građana, koje su istovremeno i uvjeti za ubrzanje našeg puta ka Europskoj Uniji i NATO.

Okvir za napredak Bosne i Hercegovine je osiguranje mira i političke stabilnosti.

Najprije se to može postići dinamičnim ekonomskim i socijalnim razvojem, utemeljenim na ulozi Predsjedništva BiH kao kolektivnog šefa izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine pod čijim je upravljačkim spektrom Vijeće ministara BiH i sa kojima treba razviti neposrednu suradnju.

Institucije BiH koje sada djeluju kao autonomne, bez ikakve odgovornosti prema Parlamentranoj skupštini BiH, trebalo bi u takvom pristupu da djeluju sukladno državnim strategijama i politikama na funkcionalnom i sektorskom nivou.

Denis Bećirović je čovjek koji ima i profesionalni kapacitet i osobni dignitet za građenje političkog kompromisa o pitanjima ključnim za budućnost Bosne i Hercegovine. Kao svjež vjetar na političkom vrhu BiH on može osigurati da Predsjedništvo BiH bude ojačano kao politički faktor i da njegovi članovi budu mnogo više prihvaćeni u svjetskim centrima političke i ekonomske moći, prije svega Vašingtonu, Briselu, Berlinu, Parizu, Londonu, Ankari, Moskvi i Pekingu.

Stekli su se svi uvjeti za pobjedu Denisa Bećirovića 7. listopada u okviru društvenog preokreta utemeljenog na vrijednostima socijalne pravde, jednakosti, solidarnosti, sloboda i zajedničkog života građana i naroda u Bosni i Hercegovini. 

Pokazuje to raspoloženje građana širom Federacije Bosne i Hercegovine, pokazuje to njegov superioran nastup u debatama, pokazuju to neutralne ankete.

A posebno, pokazuju to pozivi nemoćnih izravnih i neizravnih političkih konkurenata da se Denis povuče iz izborne utrke.

Koliko političkog licemjerstva treba da se takav poziv uputi favoritu izbora za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

To je beskrupulozno guranje prsta u oko čitavoj demokratskoj javnosti Federacije BiH kao izborne jedinice za člana Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda.

Nešto jednako besmisleno kao da je demokratski kandidat Lyndon Johnson bio pozvan 1964. da odustane od izbora za predsjednika SAD u situaciji kada je čitava demokratska Amerika bila protiv republikanskog kandidata Bary Goldvortera, koga nisu podržavali ni republikanci (konačan rezultat 98,9 % elektorskih glasova za demokratu, 1,1 % za republikanca).

Denis Bećirović je čovjek budućnosti Bosne i Hercegovine. Već je pokazao da zna uzimati prošlosti onoliko koliko je potrebno za našu sadašnjost i budućnost.

On je antipod nacionalističkih lidera koji do guše žive u prošlosti i samo krajičkom oka bace pogled na to koliko su floskule prošlosti prijemčive u sadašnjosti, a onda tu sadašnjost neprestano projeciraju u vremenu svoje vlasti. Budućnost se kod njih dešava kao prijetnja njihovoj dominaciji u društvu. Takva budućnost je već započela, navodi se u saopćenju Ante Domazeta.

KOMENTARI (2)