Denis Bećirović pisao predsjedniku Republike Italije Sergiu Mattarelli

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

matarela lijep

***

Ajd dobro...

Malo naivan pokusaj, ali pozdravljam. U svakom slucaju bolje pisat talijanskom predsjedniku, nego pit kaHvu sa nenom Fatom.

traži od italofašista

izlaz na otvoreno more za pomorsko-lavor društvo iz vogošće.

Леми

Двије ствари. Прво зашто је битна информација колико је Руменко освоји гласова? Друго да ли је неко обавестио Руменка да од априла 1992. године Италија није сусјед Босни и Херцеговини.

/ Najnovije