BiH / Članovi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH sami sebi određuju platu

23. 08. 2018. u 09:27:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 6

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH vrši obračun plata i naknada članova Komisije na osnovu koeficijenta koji nije utvrđen u Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH za ovu komisiju, piše Srna

Revizori su utvrdili da se ne vodi pouzdana evidencija o prisustvu članova Komisije na poslu, da se u putnim nalozima za službena vozila ne upisuju svi traženi podaci, kao što su kolona za pređeni put u kilometrima i vrijeme polaska i povratka, te da jedan broj računa za troškove mobilnih telefona i dalje glasi na Komisiju, a ne na fizička lica.

"Internim aktima Komisije utvrđeno je pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 60 minuta /za radno vrijeme od osam sati dnevno/ i plaćeno odsustvo od sedam dana za zadovoljavanje ličnih potreba zaposlenih, bez preciznijeg definisanja odsustva za svaki pojedinačan slučaj koji je utvrđen u Zakonu o radu u institucijama BiH", piše u izvještaju.

Kada je riječ o obračunu plata i naknada, on je izveden iz odluke Predsjedništva BiH o rangu članova Komisije koji je analogan rangu Ombudsmana za zaštitu ljudskih prava u BiH.

"Obračun plata i naknada trebalo bi da bude zasnovan na važećem Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH. Uvažavajući odluke Predsjedništva, smatramo da je odluka o utvrđivanju ranga članova Komisije trebalo da bude samo inicijalni akt, a ne dokument na osnovu kog se vrši obračun plata i naknada", navodi se revizorskom izvještaju.

Revizori su utvrdili da u evidencijama o prisustvu na poslu - šiht liste, podaci nisu usaglašeni sa podacima o službenim putovanjima, a kao prisustvo na poslu evidentirani su datumi koji su obuhvaćeni nalogom za službeni put.

Ove neusaglašenosti se, kako se navodi u izvještaju, uglavnom odnose na članove Komisije koji popunjavaju podatke o svom prisustvu na poslu i dostavljaju na kontrolu pomoćniku izvršnog funkcionera za opšte i pravne poslove.

U preporuci revizora naglašava se da je potrebno da Komisija uspostavi kontrolu evidencije o prisutnosti na poslu koja je osnov za obračun plata i naknada, i na taj način zadovolji zahtjev u pogledu tačnosti pojedinačnih obračuna plata i naknada, kao i tačnosti finansijskih izvještaja.

"Potrebno je da Komisija obezbijedi pravovremeno pravdanje naloga i pravdajuću dokumentaciju na osnovu koje se može potvrditi tačnost obračuna troškova putovanja /dnevnica/. Pored toga, utvrditi tačno trajanje putovanja i preduzeti potrebne mjere sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u vezi sa realizacijom izdataka za službena putovanja", navodi se u izvještaju.

Kada je riječ o putnim nalozima za službena vozila i neupisivanje podataka, revizori preporučuju nastavak aktivnosti na uspostavljanju sveobuhvatne evidencije o dnevnom korištenju službenih vozila kroz pravovremeno izdavanje i popunjavanje putnih naloga u svrhu dokumentovanja namjenskog korištenja službenih vozila.

"Potrebno je uspostaviti praksu prilaganja radnih naloga uz fakture o servisiranju vozila kao dokaza o izvršenoj usluzi od strane dobavljača", naglašava se u preporukama, kao i da je potrebno da Komisija usaglasi način korištenja mobilnih telefona sa važećim propisima.

"Isplatu troškova treba vršiti do iznosa odobrenog limita, ukoliko je stvarni trošak veći, odnosno do iznosa računa, ukoliko je stvarni trošak manji od odobrenog limita, čime će se eliminisati praksa da se naknadno vrši odbijanje prekoračenja", preporučuju revizori, a prenosi Srna.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA