MMF / Bosni i Hercegovini na raspolaganju 74,6 miliona eura

09. 02. 2018. u 19:04:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 5

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas je zaključio prvi pregled ekonomskog učinka Bosne i Hercegovine u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility - EFF) te je BiH dobila na raspolaganje iznos od oko 74,6 miliona eura, čime ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 149,3 miliona eura.

Kako je saopćeno iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a, Izvršni odbor je odobrio trogodišnji aranžman u okviru EFF-a za BiH 7. novembra 2016. u iznosu od oko 533,3 miliona eura u vrijeme kada je aranžman odobren.

Nakon diskusije Izvršnog odbora, zamjenik direktora i vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora Tao Zhang rekao je da je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa.

"Vlasti su također provele ekonomske politike i strukturalne reforme u sklopu programa koji podržava MMF, uključujući i održavanje fiskalne discipline, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje poslovnog okruženja. Važno je da vlasti nastave sa naporima u smislu jačanja potencijala za rast i rješavanja strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti", rekao je Zhang.

Ističe da je došlo je do napretka u provođenju strukturalnih reformi, uključujući i harmonizaciju poreznih zakona između entiteta i unapređenje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu.

Očekuje se da će nedavno povećanje akciza na gorivo deblokirati vanjsko finansiranje za značajne investicije u infrastrukturu koje će potaći rast. U narednom periodu, vlasti trebaju nastaviti sa naporima na unapređenju poslovnog okruženja reformiranjem tržišta rada i smanjenjem parafiskalnih nameta.

"Budžeti za 2018. godinu predviđaju kontinuirano smanjenje ukupne potrošnje na plate u odnosu na BDP putem generalnog zamrzavanja plata i ograničenja u zapošljavanju. Na vlast se apelira da nastave sa reformama u vezi zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i putem funkcionalnih pregleda", naglašava Zhang.

Dodaje da uštede ostvarene na ukupnoj potrošnji za plate treba usmjeriti prema kapitalnim izdacima koji potiču rast. Rješavanje pitanja neizmirenih obaveza u javnom sektoru je ključno za ublažavanje potencijalnih fiskalnih rizika i odmah treba početi sa reformama putem kojih će se smanjiti akumuliranje neizmirenih obaveza.

"Sektor bankarstva je i dalje uglavnom stabilan, ali i dalje postoje određene slabosti i neophodno je biti na oprezu. Ostvaren je hvalevrijedan napredak u modernizaciji pravnog i regulatornog okvira za finansijski sektor putem usvajanja novih zakona o bankama i izmjena i dopuna zakona o agencijama za bankarstvo", rekao je Zhang.

Zaključio je da treba što prije donijeti novi zakon o osiguranju depozita i da su potrebni kontinuirani napori u smislu unapređenja koordinacije, saradnje i razmjene informacija među različitim organima koji su nadležni za finansijski sektor da bi se očuvala stabilnost finansijskog sektora.

NEMA KOMENTARA