Bakir Izetbegović: 'Izjave Zorana Milanovića su kompliment za SDA'

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Role

E prvi put da mu je neko napisao dobar odgovor.

Xyz

***

Ponesi zastavu… Bakire

naaarood znoooaaa

Adi

***

Gersea

Tacno tako,dole izdajnici

Komšija

Svi mi imamo problem sa riđim i njegovom strankom.

Vrlo jasno

***

user90104

***

Haha

Normalno da Milanović ne govori istinu. Sve vrvi od sastanaka između vas i svjetskih lidera. Ne mogu se trenutno sjetiti ni jednog, ali sam siguran da ih ima mnogo!

Brkica

***

/ Najnovije