Foto kritika | Kada će se u Sarajevu konačno početi poštovati saobraćajni znakovi?

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tek sad primjetili?

Kad budu morali

Nadiman

Poštovat će se kad saobraćajna policija počne da radi svoj posao.

Do tad

Kad bude dovoljan broj parking mjesta u odnosu na broj automobila u gradu. Dok 200 000 auta na 60 000 parkin mjesta nema reda i poštovanja znakova.

Rajvosa

Pa sam si kazao nema parking mjesta.Neće ljudi auto sklopiti k'o Sport Bili i ponijeti sasobom.

Heh

Sta je problem na ovim slikama? Pa nisu parkirali na pješačkom prelazu. Očigledno je da imamo problem sa manjkom parking mjesta. Otiđite do Hrasnog i uslikajte automobile ispred kanti za smece, sto onemogućuje Rad-u da ih isprazni.

Grad

Kad se u Sarajevo vrate Sarajlije ;)

Tatar

Kad će se u Sarajevu poštovati osnovna ljudska prava.Nikad dok je ova mafija na vlasti

/ Najnovije