Sve popularniji trend u BiH: Koliko u Sarajevu košta 'stan na dan'?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

de ba

U 90 posto slucajeva radi se o najmu prostora za sex na dan, odnosno ****anju po pristupacnoj cijeni. Jbg. hoteli su digli cijene a krajputaski moteli se slabo odrzavaju.

Tuner

I neoporezivo. Dok svi mi placamo pdv i na kafu oni uzimaju desetke hiljada po sezoni. I kanton treba da kaznjava za neplacanje i vlasnike ali i one koji unajme ako ih zatekne. I vile sa bazenima.

Niđe veze

Nudi se stan od 90 m² za 10 KM. ali po glavi a najmanje ih mora biti 10 i više. uz određene uslove. Drugi nude 50 KM. za stan ali za cijelo društvo pa se ne moze govoriti o naj jeftinijem i najskupljem stanu.

Niđe veze

I neoporezivo. Dok svi mi placamo pdv i na kafu oni uzimaju desetke hiljada po sezoni. I kanton treba da kaznjava za neplacanje i vlasnike ali i one koji unajme ako ih zatekne. I vile sa bazenima. ka Tuner Neka vala uzimaju. Ja nikad nepoznatim osobama ne bih iznajmnio stan na dan. Za dan ti mogu sve sĵeɓati

/ Najnovije