KS / Stari preko 30 godina: Jesu li liftovi u sarajevskim zgradama sigurni za upotrebu

03. 09. 2019. u 07:37:00 S. H.

Shares: 30

Slučaj propadanja lifta sa 16. sprata koji se dogodio u julu ove godine u zeničkom naselju Blatuša pokrenuo je temu ispravnosti svih liftova u zgradama i neboderima koji su izgrađeni još u bivšoj državi.

Brigu o liftovima u Kantonu Sarajevo vode upravitelji stambenih zgrada: Oki, Sarajevostan i Hetig.

Od 610 liftova koliko se nalazi u zgradama na kojima je izabrani upravnik Oki na 3 adrese (Džamijska 2 i 4 i Kasima Prohića 2) liftovi nisu u funkciji i devastirani su tokom rata, rekao je za Radiosarajevo.ba tehnički direktor Oki upravitelja Muhidin Omerović koji je dodao kako je na adresi Kasima Prohića 2 planirano da se u toku ove godine izvrši sanacija lift postrojenja.

Kako je naveo Omerović za naš portal, 60 posto lift postrojenja (mašinski elementi, upravljački sklopovi i grupe, pogonske mašine) je starije od 30 godina. 

"Tokom redovnog mjesečnog održavanja liftova ili tokom popravki kvarova redovno se vrši kontrola elemenata i po potrebi se vrši zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova", naveo je. 

Omerović je pojasnio kako se redovni mjesečni pregledi liftova vrše da bi liftovi bili sigurni za upotrebu.

"Dakle, jesu, liftovi su sigurni za upotrebu ukoliko korisnici lifta pravilno rukuju liftom (ne diraju dijelove lift kabine bez potrebe, ne diraju tastere bez potrebe, ne diraju vrata prije nego lift stane u stanici, ne puštaju mlađu djecu samu u lift i slično)", rekao je Omerović za Radiosarajevo.ba dodajući kako popravke liftova vrše po prijavi kvara, po zahtjevu etažnih vlasnika ili vrše preventivnu zamjenu dotrajalih dijelova uz prethodno pribavljenu saglasnost od strane predstavnika etažnih vlasnika lifta.

"Tehnička ispravnost liftova se vrši jednom godišnje i provode je certificirana tijela. Pored ovoga, održavatelji lifta redovno, a u sklopu redovnog mjesečnog održavanja lifta, vrše ispitivanje tehničke ispravnosti liftova. Ispitivanja pokazuju da su liftovi sigurni za upotrebu", rekao je Omerović.

Isto pitanje poslali smo i upraviteljima Hetigu i Sarajevostanu, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.
Lift - undefined

Lift u zgradi na Dobrinji

Podatke koje nam je poslao Omerović potvrdila je za Radiosarajevo.ba i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Naime, propis koji reguliše tehničku ispravnost liftova je Naredba o sigurnosti liftova čijim je članom 11. određeno da inspekcijski nadzor nad stanjem liftova vrše nadležni inspekcijski organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Članom. 24. citirane naredbe određeno je da se redovni tehnički pregled lifta mora obaviti najmanje jedanput godišnje, a da je vlasnik dužan osigurati redovni tehnički pregled lifta.

Kako su nam naveli iz KUIP-a, Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade je određeno da redovani mjesečni servis liftova, popravka lifta i godišnji tehnički pregled liftova sa izdavanjem upotrebne dozvole spadaju u redovno održavanje.

"S obzirom na činjenicu da upravnici nisu vlasnici liftova i da su nalogoprimci suvlasnika radi čega nemaju pravo trošiti sredstva etažnih vlasnika bez saglasnosti predstavnika etažnih vlasnika, oni ne mogu samoinicijativno vršiti bilo kakva ispitivanja pa ni servisiranje lifta i opravku istog bez otvorenog naloga od strane predstavnika etažnih vlasnika", rekli su iz KUIP-a za naš portal.

Iz KUIP-a su naveli kako se poseban problem javlja u slučaju nedostatka finasijskih sredstava na zajedničkom računu etažnih vlasnika. Za nedostatak sredstava za održavanje zajedničkih dijelova zgrade odgovorni su etažni vlasnici kao i za posljedice neodržavanja koje mogu iz toga proizaći.

Upravnici su odgovorni ukoliko su etažni vlasnici formirali zajedničku rezervu (akumulaciju sredstava) i ako je predstavnik etažnih vlasnika izdao nalog za postupanje prema upravniku, a ovaj to ne učini. U takvim slučajevima je odgovoran upravnik.

Članom 37. stavom 2. tačka a) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade je određena hitna popravka u slučaju oslobađanja lica i stvari iz zaglavljenog lifta i to je isključiva odgovornost upravnika i upravnici u takvim slučajevima postupaju hitno.

Sankcije koje su propisane za upravnika su od 2.000 KM do 10.000 KM, a za odgovorno lice od 1.000 KM do 5.000 KM u slučaju neizvršavanja obaveza, ukoliko je dat nalog za izvršenje radova redovnog upravljanja ili u slučaju neizvršavanja hitne popravke na oslobađanju lica i stvari iz zaglavljenog lifta.

Prijave građana koje se dostavljaju ovom organu su slučaju zastoja lifta gdje inspekcija promptno djeluje, izlazi na teren, provjerava činjenično stanje i obavještava upravnike koji pristupaju otklanjanju kvara u najkraćem vremenu, uz napomenu da značajan broj takvih prijava kod ovog organa nije zabilježen.

Iz KUIP-a su za Radiosarajevo.ba napomenuli da na kraju svake godine Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo vrši redovni nadzor nad radom upravnika i između ostalog vrši analizu stanja liftova u stambeno-poslovnim zgradama u Kantonu Sarajevo, na osnovu podataka koje im dostavljaju upravnici.

NEMA KOMENTARA