! / Prof. Avdispahić: STEM kompetencije za izazove Četvrte industrijske revolucije

19. 09. 2020. u 20:39:00 Save the Children

Shares: 3

Jesu li obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini osposobljeni da mlade generacije pripreme za realne izazove koje nameće 21. stoljeće? U većini osnovnih i srednjih škola i dalje preovladava ex-katedra pristup u kojem nastavnici govore, a učenici slušaju, memoriraju gradivo i reprodukuju ga za ocjenu.  Učenje je samo sebi svrha, a naučeno se teško može primijeniti na svakodnevni život. Rezultati PISA istraživanja pokazali su da mladi ljudi u BiH imaju nizak nivo ključnih pismenosti za 21. stoljeće: čitalačke, matematičke i naučne, te da obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini nisu okrenuti ka budućnosti.

„Danas smo globalno u četvrtoj industrijskoj revoluciji koju karakterizira digitalizacija, umjetna inteligencija, brisanje granica između fizikalnog, biološkog i digitalnog. Akademije nauka širom svijeta, od Amerike do Australije, zaokupljene su reformom nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim  školama i na univerzitetu, na način da generacije budu kompetentno obrazovane za izazove radnog i životnog vijeka koji im predstoji“, upozorava dr. Muharem Avdispahić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

On je jedan od eksperata uključenih u izradu operativnih nastavnih planova i programa za integriranje principa STEM u redovnu nastavu u Bosni i Hercegovini. STEM je, podsjetimo, skraćenica nastala na osnovu engleskih riječi Science, Technology, Engineering, Mathematics, a ovaj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnologija izučavaju u međusobnoj korelaciji, logično povezani i primjenjivi na stvarni život.

Omogućiti uvođenje STEM principa u sistem obrazovanja u BiH je jedan od glavnih ciljeva projekta ENABLE BiH, kojeg je od 2016. do 2020. uspješno provela organizacija Save the Children, zahvaljujući finansijskoj podršci Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

„Potreban je što veći nivo pismenosti u prirodnim i matematičkim naukama, inženjerstvu i informacionim tehnologijama, kako bi se odgovorilo kompleksnim zadacima sadašnjosti i budućnosti.  Kompleksnost podrazumijeva pristupe koji su multidisciplinarni, interdisciplinarni i transdisciplinarni“, pojašnjava profesor.

Da bi se u ovom cilju unaprijedile prakse učenja i podučavanja, u sklopu projekta ENABLE BiH uspostavljeno je 12 STEM model škola širom BiH. U svakoj od škola nastavnici STEM disciplina prošli su kroz specijalističke obuke i oformljeni su  STEM laboratoriji koji omogućavaju multidisciplinarno izvođenje nastave, a za svaki od laboratorija obezbijeđena je oprema u vrijednosti od 20.000 USD po učionici.

U cilju kvalitetne edukacije budućih nastavnika i bolje vertikalne uvezanosti svih nivoa obrazovanja, uspostavljena je saradnja s tri prirodno-matematička fakulteta u BiH: Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci i Sveučilišta u Mostaru. Ovi fakulteti su takođe opremljeni STEM laboratorijima, tzv. centrima izvrsnosti.

Trenutno se na PMF u Sarajevu brane četiri magistarska rada i disertacije posvećene STEM principima, a profesor Avdispahić smatra da je ovo tek početak jednog dugoročnog procesa koji će donijeti suštinske promjene u bh. škole.

„Veoma je značajno da su Sjedinjene Američke Države kroz svoju Agenciju za međunarodni razvoj USAID uključene i podržavaju proces obrazovanja u BiH putem projekata koje implementira Save the Children. Mislim tu prvenstveno na četverogodišnji projekt ENABLE BiH koji je upravo završen, te projekt simboličnog naziva TABLA koji počinje i trajat će pet godina. To nisu obični projekti, njima se cilja na strateške intervencije“.

Profesor podsjeća na davnu 2007. godinu kada je Bosna i Hercegovina prvi put učestvovala u nekom međunarodnom istraživanju u sferi obrazovanja. Bilo je to istraživanje TIMSS koje je pokazalo loš rezultat u učeničkim dostignućima iz matematike. Ovo istraživanje je, kako kaže, bila inicijalna kapisla za izradu Standarda učeničkih postignuća definisanih na ishodima učenja i objavljivanje Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, i to upravo za predmete koji pripadaju STEM području. Implementacija Zajedničke jezgre u nastavne planove i programe je u toku, a ovaj proces je trenutno u različitim fazama, s obzirom na decentralizirani sistem i velik broj nadležnih ministarstava.

„Sada je pravi trenutak da implementacija Zajedničke jezgre bude provedena na STEM način. To je način koji potiče integraciju znanja iz različitih oblasti i okrenut je ka primjenjivosti znanja u svakodnevnom životu. Mnoga društva u svijetu, od vodećih ekonomija pa do malih sredina, svjesna su da su izgradnja kritičkog mišljenja i postizanje kompetencija pitanja njihove budućnosti. Stoga se nadam da će i projekt ENABLE BiH u segmentu stručnog usavršavanja postojećeg nastavnog kadra i obrazovanja budućih nastavnika, pomoći u tome“, zaključuje profesor Muharem Avdispahić.

Tokom trajanja projekta ENABLE BiH je ukupno 298 edukatora, učitelja i predavača (od čega 223 žene i 75 muškaraca) završilo treninge za primjenu STEM kurikuluma u podučavanju. Projektom je obuhvaćeno ukupno 2556 osnovaca i srednjoškolaca, od čega 1252 učenice i 1304 učenika.

NEMA KOMENTARA