Naša tema | Kada ćemo imati jednake porodiljske naknade na nivou cijele FBiH?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jednakost

Treba to ujednaciti. U svim kantonima isto po 500 KM. Sve treba ujednaciti .

0980

Zbog grupe sarajevskih polticara i njihovog populizma i nerealnih visina porodiljskih naknada u visini 5 boračkih egzistencijalnih naknada sada ispasta cijela FBIH. a najviše stanovnici Sarajeva jer se sad i iz drugih kantona porađaju u Sarajevu.

Istina

Lopovi

Han

Kada cemo imati porodiljsko za oceve?. ... Samo se salim, ha ha. Ta necemo valjda kopirati one primitivne svedjane, pa jel.

/ Najnovije