Analiza: Zašto Rusi ne mogu ucjenjivati Sarajevo dotokom plina?

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

asd

E cuj kotlovnice imaju rjesenje... a nas po kucama ko hebe?!

Azazel

E cuj kotlovnice imaju rjesenje... a nas po kucama ko hebe?! ka asd HAHAHA, pa tih satro 50% je za nas, nema frke

Vitamin ,,D''

Mislim da mazut ne može zamijeniti plin prvo zbog zagađenja,cijene a drugo zbog privrede. Nije sve u grijanju nego i u proizvodnji. Rusija nema nikakvog razloga da politiku provodi preko ucjenjivanja plinom. Grijanje smo mogli riješiti na više načina a jedan od njih za Zenicu , Ilijaš, Sarajevo je i građenje toplovoda iz TE. Kakanj o kojem se govori više od 4 decenije. Pa i grijanje na struju je možda jeftinije od ,,Toplana'' naročito ljudima koji rade i koji su u stanovima manje od trečine dana.U ovoj analizi nisu uvršteni oni koji se griju samo na plin. Svakako uvijek treba biti spreman na ,,vanredne situacije'' pa treba uvijek imati ako ništa jednu ili dvije alternative.

V

Vi ste prvi zli sdaovski medij koji je obajvio i glavni zadatak vam je da sirite mrznju medju narodima.

ja

"Ananlitičaru", nikad ne reci nikad; Mogu Rusi sve što im padne na pamet.

Nema

A jesu se ovi iz manjeg bh entiteta radovali sto je plin zavrnut nakratko

dP

Krajnje glup text, sam sebi kontradiktoran.

/ Najnovije