Sarajlija s dva posuđena kofera došao u SAD, danas je na čelu američkih neurohirurga

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Glupan

Da si ostao u voljenoj zemlji gdje si se rodio i koja ti je sve dala sada bi za svaki bajram dobio od Brajlovica petobanku i somun natopljen masnim kajmakom,kod nas u BIH krezavi mesari su ti elita.

Lahko

mu je "uspjet" u hAmerici- navodno je izjavila direkturica je'ne SA bolnice.

Kenan

bi u nas nogu dobio.

Duduk

mu je "uspjet" u hAmerici- navodno je izjavila direkturica je'ne SA bolnice. ka Lahko Pa i upravu je da je lahko u Americi uspjeti. Naprimjer tamo sa svojim trudom učenjem radom možes postiči da radiš ko doktor a ovde u BiH možeš jedino ako si u stranci. A nisi možeš učit trudit i jedino možes postat broj na

Duduk

Birou il da radiš u Bingu

Jaro

Kenane vrijeme je da mi vratiš kofere što sam ti posudio.

Tuner

Da je sta lose sarajevski mediji bi iskopali da je porijeklom focak ili sta drugo pa ga prozvali. Licemjerje

A-ha

Imamo najkvalitetnije ljude, ali nam je sistem društveni i državni nakaradan. To je sistem vladajućih oligarhije koje priznaju samo podobne, a ne sposobne. To nas koči u razvoju, ljudi odoše a oligarsi ostaju.. Dokle?

/ Najnovije