Legenda Sarajeva: Markan će dobiti spomen-ploču

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

?????

????????******?***

pupak

Što su se komunjare zadale po spomenicima .. Unakazice grad

Legenda i kraljica

Dobro je ,kad me ne bude nadam se da će i meni napraviti i postaviti jednu. Ja sam radio po tramvajima. Može jedna i za Sabahetu.

Ha ja

Sad cekamo da onom sto plese u haljini i sa onim pipcima na glavi u ferhadiji dodjele poziciju ministra kulture, a sabaheti dzindo poziciju ministra finansija. Ipak su oni to zasluzili, je li tako novokomponovane sarajlije?! Samo pravi ljudi koji su zaista zasluzili ne mogu dobiti nikakav spomen od sarajeva.

Pajooo

Dobro je ,kad me ne bude nadam se da će i meni napraviti i postaviti jednu. Ja sam radio po tramvajima. Može jedna i za Sabahetu. ka Legenda i kraljica Možda tamo u dijaspori gdje živiš

/ Najnovije