Bursać: Heroj Barović čovjek koji je odbio pucati po civilima, dobio spomenik na Visu!

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Info

E neka si se ti javio...nek si im rekao... Cisto kakav je osecaj pucati po muslimanima a onda biti veci musliman od njih?

Vrbas

Herojstvo je braniti sebe od drugoga, a cojstvo braniti drugoga od sebe... duboki naklon i postovanje dobri covjece sa Vrbasa, neka ti je rahmet dusi i laka crna zemlja.

BIROKRATE ISLAMISTI

GDJE su moji komentari

/ Najnovije