Kada prestati piti alkohol? Doktor preporučuje tačne godine kada prestati sa konzumacijom

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ako ste

pili do 65-te, pogubno je naglo prestati.

Na vrijeme

Ja sam prestao u pedesetoj a počeo u sedmoj. Mislim da sam na vrijeme. Šta je ovo što ne rade deritarizaciju otkud ovoliki miševi i zmije.

Tatar

E moj glupi hajvanu pa ako do 65 e godine piješ naravno da ćeš postati ovisnik a nakon toga nema prestanka

/ Najnovije