Aktuelne teme: Zašto je dobro jesti tri hurme dnevno

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Musk

Eto super,vraćaj vakcine ne trebaju nam!

ccc

dobro je da pojedemo one silne donirane tone istih... :P

HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHH

PA MORAMO POJESTI ONE SILNE HURME STO SMO DOBILI

ad

Pa samo recite da donacija nije dobra! Da dobra je, tako smo navikli da nas doniraju. Čujem da Bingaš već pakuje i meće na police :)

moke

miki haj' na hurme

Upit

Ima li kakva aplikacija da se prijavimo za hurme?

/ Najnovije