Šta vi vidite na slici: Navodno samo pojedini mogu vidjeti broj

/ Komentari (14)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

????

17

17

17

Dugme

Odmah sam vidio da je broj 28.

Eh

Vide se brojevi 1,0,5,9,1,5,2,0,2,0,175 i 244

gost

17

Guest

17

Ja

Broj 17

Guest

Meni se gospa ukazala!!! Jesam li ja sad ona vidjelica ko ona iz širokog?

Guest

Kad skrolas gore dole jasno se vidi 17 al meni se i gospa ukazala! I ona veli da je vidjela 17!

Di

1

Bmv

17

Krastavcic

17 kad se pomjera slika gore dole, dok miruje ne pali

Sime

17

MARELA

17

/ Najnovije