Da vas vidimo vozači: Ko ima prednost na ovoj raskrsnici?

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Anonimni

Ako je policija pod uključenom rotacijom, ima prvenstvo u odnosu na sve, onda tramvaj pa onda vozila koja su na cesti prvenstva, a ne mijenjaju pravac kretanja.

beslijadino

Polagao sam vozački prije četrdeset godina i nije mi bio nikakav problem da tačno odgovorim.

Šoferčina

Ako je policija pod uključenom rotacijom, ima prvenstvo u odnosu na sve, onda tramvaj pa onda vozila koja su na cesti prvenstva, a ne mijenjaju pravac kretanja. ka Anonimni Ali policija nije pod rotacijom hahaha. Ovo neki novinari polagao testove pa nam počeo o tome na portalu pametovati.

/ Najnovije