Nova verzija Google Maps razljutila korisnike: 'Ne vidim kuda trebam ići'

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mozda u Americi

Kod mene su iste boje. Glavne saobračajnice žuta a sporedne tamnija siva.

Dobro je

Zavisi i na koji sloj namjestite prikaz. Drugačije je ako je na zadanom prikazu od satelita, javnog prevoza, terena, prometa ulica itd. Sve šta kome treba.

Jes vala

Ja kreno u Hrasno I, a stigo u Hrasno II.

Smanji gas

**** kao sto smo ti i ja. Svako može nacrtati i napisati šta hoće. Samo je podloga googlova.

/ Najnovije