Misteriozni dronovi kruže oko brodova svjetskih vojnih sila

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sarajevo

Riječi "dužnosnik" i "časnik" su u Sarajevu korištene jedino u marionetskoj fašistilkoj ustaškoj državi koju su osnovali Njemci u drugom svijetskom ratu. Normalno ljudsko biče nebi te riječi koristio osim da se sa time veliča hrvatski fašisam u BiH.

Ha

Sad ce raznim temama da zamagljuju kako je EU vec potpisala dokument kako sve ovi oko kovida vodi jednoj svjetskoj vladi, kako trebao kontrolisati pristup hrani i ostalim resursiman kojim ce moci pristupiti samo poslusni. I na kraju ce biti kasno.

/ Najnovije